Goede Doelen 2024

Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw; People of Action

Rotarians zijn actieve mensen. People of Action!

Het zijn allemaal verschillende mensen. Met verschillende achtergronden, beroepen, meningen en hobby’s.

Rotarians zijn met elkaar verbonden door hun gezamenlijke interesse in de wereld, de mens, de problemen en de oplossingen.

Rotarians willen daar ook allen, elk op hun eigen manier, hun steentje aan bijdragen.

Daartoe worden elk jaar weer talloze projecten en initiatieven bedacht, ontwikkeld, en georganiseerd.

Rotary heeft internationale projecten zoals de wereldwijde actie “end polio now”. In 1985 is de actie op initiatief van Rotary International gestart met het streven naar een wereld zonder polio.

Bij het begin van de actie in 1988 trof polio 350.000 kinderen in 125 landen. Op dit moment zijn er wereldwijd nog slechts 2 landen waar het poliovirus slachtoffers maakt; Afghanistan en Pakistan. In 2019 zijn nog slechts 176 slachtoffers gemeld.

Ook “Shelterbox” is een grensoverschrijdend Rotaryproject met grote impact. Shelterbox levert binnen 48 uur tenten bij rampen waar ook ter wereld. Een Shelterbox bevat alles wat nodig is voor een familie om maanden te kunnen overleven.

Dichter bij huis heeft elke Rotaryclub zijn eigen, meer lokale projecten.

Zo ook Rotaryclub Oosterbeek Kabeljauw.

Sinds 2016 organiseren wij onze Airborne Rotary Rally en in de voorgaande edities waren naast de reeds genoemde internationale doelen onder andere het Airborne Museum in Oosterbeek, het Bio Vakantieoord in Arnhem en Huiswerkbegeleiding te Renkum, de doelen waar wij de rallyopbrengst aan gedoneerd hebben.

Voor editie 2024 rijden we voor Stichting Fonkel (https://stichtingfonkel.nl/). Duizenden kinderen hebben het moeilijk vanwege een problematische thuissituatie, ziekte, armoede of een beperking. Hierdoor is voor deze kinderen een dagje uit niet vanzelfsprekend. Het Fonkelhuis, gelegen in Ouwehands Dierenpark, biedt hen een dag waarop zij zorgeloos mogen spelen, genieten, lachen en volledig kind zijn.

Draagt u dit doel en onze andere doelen een warm hart toe, schrijf u dan meteen in voor de 2024 editie van de Airborne Rotary Rally op via het inschrijfformulier.

Wij maken er gezamenlijk weer een onvergetelijke dag van.

WP Bruning
Voorzitter Rally-commissie