Reglement

Reglement Airborne Rotary Rally 2019

 Opzet:

De Airborne Rotary Rally is een toertocht, opgezet met twee doelen.

Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw beoogt met het organiseren van deze toertocht fondsen in te zamelen voor goede doelen en tevens de deelnemers een prettige en ontspannen dag te laten beleven met fraaie auto’s in een fraaie omgeving.

Het startveld is een toerklasse. We rijden een eenvoudige en ontspannende kaartleesrit.

Er wordt op de openbare weg gereden op een zondag. Houd je aan de verkeersregels en aan de geldende snelheden. In onze toertocht zit geen enkel snelheidselement, maar het komt wel aan op goed opletten en nauwgezet de instructies volgen.

Elk equipe ontvangt een rallyschild dat duidelijk zichtbaar op de auto bevestigd dient te worden.

De rit:

De rit bestaat uit 2 etappes: één voor en één na de lunchpauze. Beide etappes zijn in het kaart lees-systeem bol-pijl met tussenafstanden en punt rijden.

Het klassement wordt bepaald door het correct aandoen en noteren van de route controles. De nadruk ligt op het rijden van de juiste route, niet op snelheid (die zal gemiddeld niet hoger liggen dan 40 km/u.)

Bij de start van een etappe ontvangt de equipe een controlekaart, waarop ingevuld dienen te worden jullie startnummer en deelnemersgegevens.

De starter en finisher vullen de begin- en eindkilometerstand in (mijlenstand).

Afwijkingen in het aantal gereden kilometers/mijlen leveren strafpunten op.

Op de controlekaart staan een aantal genummerde vakjes voor letters. Deze letters staan langs de route aan de rechterzijde van de weg en dienen in de juiste volgorde genoteerd te worden. Uiteindelijk vormen deze letters een (toepasselijk) woord. Zowel de gevonden letters (in de juiste volgorde) als het woord leveren punten op voor de eindklassering.

Veranderen, knoeien of een vakje niet invullen wordt gestraft met 100 strafpunten.

🙂 🙂

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Voorafgaand aan de start dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Inschrijving is pas geldig na ontvangst van dit volledig ingevulde en door beide deelnemers ondertekende formulier.

Startprocedure

Equipes dienen 5 minuten voor hun starttijd gereed te zijn voor vertrek.
De interval tussen de equipes is 2 minuten. Volg de aanwijzingen van de Crew.
De werkelijke starttijd kan door uitval afwijken van uw startnummer.

Omleidingen

Onverwachte wegafsluitingen dient u te behandelen als een barricade: dat wil zeggen een zodanige omleidingsroute construeren dat u zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route rijdt. We doen ons best om dit te vermijden maar je weet maar nooit.

Route en tijdcontrole

Ieder traject begint en eindigt bij een controle (TC). De plaatsen van de controles zijn aangegeven in het routeboek. Bij het aandoen van een controle noteert de Marshall het meldingstijdstip op de controlekaart zodra deze wordt overhandigd door de equipe.

Het missen van een routecontrole wordt bestraft met 100 strafpunten. De route en controlekaarten worden ingenomen aan het eind van de rally.

De equipe is zelf verantwoordelijk voor de controlekaarten en de wijze waarop deze worden ingevuld door een Crew lid. Mocht een Crew lid onverhoopt een fout maken, dan dient dit direct aan de betreffende Crew lid te worden meegedeeld en zo nodig door hem worden gecorrigeerd.

Deze wijziging dient door de Crew lid te worden voorzien van zijn paraaf. Verlies van de routecontrolekaart leidt tot de maximale straf voor de desbetreffende etappe.

Houdt u bij de lunch rekening met het tijdsplan zodat u niet heel laat in de middag op de eindbestemming aankomt. Mocht u heel laat aankomen bij de lunchlocatie dan betekent dit dat u minder tijd heeft voor de lunch. U wordt immers binnen een bepaald tijdsschema weer binnen verwacht.

Uitvallen

Wanneer uw auto uitvalt dient u uw eigen pechhulp te contacteren.

Indien U de rally niet meer verder kan vervolgen, dan dient de organisatie hiervan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld. Zie voor telefoonnummers van de organisatie hieronder.

Klassementen

Het eindklassement wordt bepaald door het optellen van de behaalde punten en het aftrekken van de opgelopen strafpunten. Aan het eind van de rally wordt een eindklassement opgemaakt.

Voor de eerste, de tweede en de derde plaats staat een prachtige trofee klaar!

Bol – pijl met afstanden:

De route dient te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.

De afstand naar de bol-pijl situatie vanaf de vorige bol-pijl situatie is aangegeven.

Ook de totale afstand vanaf het begin van de bol-pijl instructie kan zijn aangegeven.

De situaties zijn niet op schaal getekend. De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.

Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. Doodlopende wegen en of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zullen dan voorzien zijn van een blokkeringsstreep. Doodlopende wegen kunnen in de route zijn opgenomen maar dan wordt dit in het routeboek duidelijk vermeld.

Tussen de bol-pijl opdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen.

Aan het eind van de dag wordt uw controlekaart ingenomen bij de TC.

Wij wensen iedereen heel veel plezier met het rijden van deze rit. Mochten er toch nog dingen opvallen of vragen zijn geeft u deze dan door dan kunnen wij deze opmerkingen gebruiken voor onze volgende rally’s.

 

Heel veel plezier!

 

De organisatie.

 

Belangrijke telefoonnummers:

Organisator:

Rotaryclub Oosterbeek Kabeljauw

GSM nummer Marc Braam 06 50841211

Uitzetter:

Simone Poulissen

06-48 58 68 07

ANWB pech in Nederland:

088-26 92 888

Alarm nummer algemeen:

112

Enveloppe 1:

Noodenveloppe hierop staan alle straat namen vermeld. Openen is strafpunten!

Legenda Bol-Pijl systeem:
(Enkele en alleen als voorbeeld)

Rotonde
 

Over de brug rechts

Rechts af