Reglement

Reglement Airborne Rotary Rally 2024

Opzet:

De Airborne Rotary Rally is een toertocht, opgezet met twee doelen.

Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw beoogt met het organiseren van deze toertocht fondsen in te zamelen voor goede doelen en tevens de deelnemers een prettige en ontspannen dag te laten beleven met fraaie auto’s in een fraaie omgeving.

Het startveld is een toerklasse. We rijden een eenvoudige en ontspannende kaartleesrit.

Er wordt op de openbare weg gereden op een zondag. Houd je aan de verkeersregels en aan de geldende snelheden. In onze toertocht zit geen enkel snelheidselement, maar het komt wel aan op goed opletten en nauwgezet de instructies volgen.

Elk equipe ontvangt een rally schild dat duidelijk zichtbaar op de auto bevestigd dient te worden.

De rit:

De rit bestaat uit 2 etappes: één voor en één na de stop. Beide etappes zijn volgens het kaart- leessysteem bol-pijl met tussenafstanden en met een kaartlees opdracht.

Bij de start van een etappe ontvangt de equipe een controle kaart, waarop vermeld
staat: equipe nummer, en een kolom naam hier vult u zelf even uw nummer en naam in. De foto’s zijn genummerd. U zoekt de foto’s van het fotoblad en noteert deze op volgorde van passeren op de controle kaart. U ziet tussen de foto’s door ook vragen en ook deze zet u op volgorde van passeren op de controle kaart.

Het klassement wordt bepaald door het correct aandoen en noteren van de foto’s en vragen die u rechts van u vindt. Deze vakjes dienen enkellijnig en in leesrichting onuitwisbaar te worden ingevuld.
Veranderen, knoeien of een vakje niet invullen wordt gestraft met 100 strafpunten. Niet alle vakjes per traject hoeven gevuld te worden.

🙂 🙂

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Voorafgaand aan de start dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsverklaring te
ondertekenen. Zij verklaren tevens dat zij volledig voldoen aan de gestelde en wettelijke
verzekeringsvoorwaarden. Inschrijving is pas geldig na ontvangst van dit volledig ingevulde en door beide deelnemers ondertekende formulier.

Startprocedure

Equipes dienen 5 minuten voor hun starttijd gereed te zijn voor vertrek.
De interval tussen de equipes is 1 minuut. Volg de aanwijzingen van de Crew.
De werkelijke starttijd kan door uitval afwijken van uw startnummer.

Omleidingen

Onverwachte wegafsluitingen dient u te behandelen als een barricade: dat wil zeggen een zodanige omleidingsroute construeren dat u zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route rijdt. We doen ons best om dit te vermijden maar je weet maar nooit.

Route en tijdcontrole

Het traject begint en eindigt bij een tijdcontrole (TC).Het missen van een foto wordt bestraft met 100 strafpunten. De route en controle kaarten worden ingenomen aan het eind van de rally.

Bij het aandoen van een TC dient de equipe de routecontrole kaart te overhandigen.
De equipe is zelf verantwoordelijk voor de controle kaarten en de wijze waarop deze worden
ingevuld door een Crew lid. Mocht een Crew lid onverhoopt een fout maken, dan dient dit direct aan de betreffende Crew lid te worden meegedeeld en zo nodig door hem worden gecorrigeerd.
Deze wijziging dient door de Crew lid te worden voorzien van zijn paraaf. Verlies van de
routecontrole kaart leidt tot de maximale straf voor de desbetreffende etappe.

U wordt tussen 12:00/13:00 verwacht bij de lunch. Mocht u de eindtijd tussen 15:30/16:30 uur niet halen neem dan de route rechtstreeks naar eindpunt. Deze is te vinden door openen enveloppe. Er wordt immers verwacht dat u op een bepaalde tijd binnen bent. Mocht u toch later zijn laat het ons dan even weten. Zie voor telefoonnummers van de organisatie hieronder.

Uitvallen

Indien U de rally niet meer verder kan vervolgen, dan dient de organisatie hiervan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld. Zie voor telefoonnummers van de organisatie hieronder.

Klassementen

Het klassement wordt bepaald door het optellen van de opgelopen punten per geklasseerde
equipe. Ook wordt er gekeken naar de tijd die u gereden heeft. Deze dient niet harder te zijn dan 30 km per uur. Aan het eind van de rally wordt een eindklassement opgemaakt.

Bol – pijl met afstanden:

De route dient te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.
De afstand naar de bol-pijl situatie vanaf de vorige bol-pijl situatie is aangegeven.
Ook de totale afstand vanaf het begin van de bol-pijl instructie kan zijn aangegeven.
Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.
Onverharde wegen zijn vaak getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. Doodlopende wegen en of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zullen dan voorzien zijn van een blokkeringsstreep. Doodlopende wegen kunnen in de route zijn opgenomen maar dan wordt dit in het routeboek duidelijk vermeld. Tussen de bol-pijl opdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen.

Kaartleesopdracht
Het tweede deel bestaat uit een kaartleesopdracht. De opdracht bestaat uit het volgen van de ingetekende pijltjes op de kaart en brengt u zo naar de lunch- danwel de finish lokatie

Aan het eind van de dag wordt uw controlekaart ingenomen bij de TC..

Wij wensen iedereen heel veel plezier met het rijden van deze rit. Mochten er toch nog dingen opvallen of vragen zijn, laat het ons weten dan kunnen wij deze opmerkingen gebruiken voor onze volgende rally’s.

Heel veel plezier!
De organisatie.

Belangrijke telefoonnummers:

Organisator:

Rotaryclub Oosterbeek Kabeljauw
GSM nummer WP Bruning 06-2249 4634

ANWB pech in Europa: 070-314 1414

Alarm nummer algemeen: 112

Legenda Bol-Pijl systeem:
(Enkele en alleen als voorbeeld)

Rotonde
 

Over de brug rechts

Rechts af